Χρωματικός διαλογέας ελιάς: ένα μηχάνημα συσκευασίας για το μικρό και το μεγάλο παραγωγό