Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάθε γεφυροπλάστιγγα