Συμμετοχή της Metrotech στην έκθεση «Ελαιοτεχνία – Οινόραμα 2014»