Γραμμή Συσκευασίας Ελαιολάδου “CRETAN OLIVE MILL”

Η συγκεκριμένη γραμμή συσκευασίας ελαιολάδου είναι μια πλήρης γραμμή που περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτουμένων μηχανών.

 • Τετρακέφαλη ογκομετρική γεμιστική.
 • Ταπωτική για όλους τους τύπους πωμάτων (για γυάλινα, λευκοσιδηρά και πλαστικά δοχεία).
 • Ετικετέζα 2 κεφαλών επικόλλησης για μπρός – πίσω ετικέτα.
 • Αυτόματη τράπεζα τροφοδοσίας όλων των τύπων δοχείων (δεκάδες διαφορετικοί τύποι)
 • Αυτόματη τροφοδοσία πωμάτων (5 τύποι).
 • Αυτόματη τροφοδοσία και θερμοσυρίκνωση καψυλίων
 • Αυτόματη δοσομέτρηση και τροφοδοσία βοτάνων στις φιάλες ελαιολάδου

 

 

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γραμμής είναι:

 • Συσκευάζει σε 40 διαφορετικά δοχεία (γυάλινα, λευκοσιδηρά και πλαστικά) σε δυναμικότητες από 250 g έως 5 kg.
 • Διαθέτει 3 touch screen οθόνες στις 3 βασικές μηχανές οι οποίες ελέγχουν και όλες τις συμπληρωματικές διατάξεις.
 • Έλεγχος της λειτουργίας με δυνατότητα ανίχνευσης προβλημάτων από την εταιρεία μας, μέσω τηλεφωνικής γραμμής.
 • Σύστημα έκχυσης αζώτου πριν τον πωματισμό.
 • Ανίχνευση λάθους φοράς των ασύμμετρων δοχείων.
 • Ιμάντας σταθεροποίησης φιαλών κατά την επικόλληση των ετικετών.
 • Φωτοκύταρα ανίχνευσης διάφανων ετικετών.