Γραμμή Συσκευασίας Λιπαντέλαιων ”S 606” της MOTOR OIL

Η METROTECH, έχοντας διεθνή ανταγωνισμό, επιλέχθηκε από την Motor Οil για την υλοποίηση της γραμμής συσκευασίας λιπαντελαίων (S 606) στις εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδώρων.

Η γραμμή ξεκινά από τον 1ο όροφο όπου και βρίσκεται η αποθήκη των δοχείων (μπετόνια).

  • Εκεί εγκαταστάθηκε μεταφορική ταινία μεγάλου μήκους και πλάτους για τον εφοδιασμό της γραμμής με δοχεία, με μεγάλη αυτονομία χρόνου.
  • Η μεταφορική ταινία τροφοδοσίας δοχείων εξοπλίστηκε με διάταξη κανονικοποιημένης τοποθέτησης των μπετονιών και αυτόματη διάταξη μεταγωγής των δοχείων σε αναβατόριο καθόδου των δοχείων στο ισόγειο, όπου και η κυρίως γραμμή συσκευασίας.

Η κυρίως γραμμή συσκευασίας διαθέτει:

  • Θέση πλήρωσης με ζύγιση
  • Θέση ελέγχου του βάρους με διάταξη απόρριψης υπέρβαρων ή ελλιποβαρών
  • Θέση επικόλλησης σφραγίσματος από φιλμ αλουμινίου
  • Αυτόματη τροφοδοσία πώματος
  • Θέση βιδώματος πώματος
  • Θέση επικόλλησης ετικέτας
  • Απομάκρυνση για το paletizer.

H όλη γραμμή υποστηρίζεται από αυτοματισμό υψηλού επιπέδου, με πολλαπλά σημεία ελέγχου και alarms.
H συγκεκριμένη γραμμή συσκευασίας υπήρξε το έναυσμα για την υλοποίηση πολλών άλλων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.