Γραμμή Συσκευασίας HF στο Saratov της Ρωσίας

ΗMETROTECH πριν την συγκεκριμένη γραμμή συσκευασίας, είχε ήδη υλοποιήσει γραμμή συσκευασίας χημικών στην εταιρεία ECOLAB στην Ελλάδα και την Πολωνία.

Η ιδιαιτερότητα της γραμμής συσκευασίας στην εγκατάσταση της Ρωσίας ήταν το υλικό (υδροφθορικό οξύ), το οποίο είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό και τοξικό.

Η “αρχιτεκτονική” της γραμμής περιελάμβανε αυτόματη τράπεζα τροφοδοσίας δοχείων, ζυγιστικό σύστημα πλήρωσης 2 ακροφυσίων, αυτόματη τροφοδοσία πωμάτων και αυτόματο βιδωτικό πωμάτων.

Λόγω της έντονα διαβρωτικής φύσης του υλικού έναντι των μετάλλων, υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα στα υλικά του υδραυλικού συστήματος  (αντλίες και σωληνώσεις). Λόγω της υψηλής τοξικότητας του υλικού η γραμμή εξοπλίστηκε με προστατευτικό housing και σύστημα απαγωγής των αερίων στην θέση των ακροφυσίων και την οροφή του housing.

 

H γραμμή διαθέτει αυτοματισμό υψηλού επιπέδου, με touch screen οθόνη και ελέγχεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής από την έδρα της εταιρείας μας.

Η γραμμή λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2008 χωρίς ποτέ να υπάρξει ανάγκη επίσκεψης τεχνικού μας, μετά την εγκατάσταση.