Ελαιοτριβεία

Η METROTECH εισήγαγε στα ελαιοτριβεία τον ταινιοζυγό ελαιοκάρπου “Oliotech”, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, επιλύοντας άριστα το πρόβλημα μέτρησης του καρπού που παραλαμβάνει το ελαιοτριβείο από κάθε παραγωγό.

Η METROTECH πρώτη σχεδίασε και εγκατέστησε στα ελαιοτριβεία την διανομή ελαιολάδου “DR Oil”, που διευκολύνει ιδιαίτερα την διανομή του τελικού προιόντος.Η διανομή “DR Oil” προσφέρεται σε διάφορα εναλλακτικά επίπεδα αυτοματισμού.

Προσφέρει ημιαυτόματα γεμιστικά δοχείων τύπου “GS-20”.

Ιδιαίτερα πρακτική αποδεικνύεται η Ζύγιση δεξαμενών αποθήκευσης ελαιολάδου.