Εκθέσεις

 

Η METROTECH – ΑΦΟΙ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε. τα τελευταία 15 χρόνια συμμετέχει κάθε χρόνο σε διάφορες  διεθνείς και εθνικές εκθέσεις όπως π.χ. «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ», «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»,»FOOD EXPO» κλπ.