Προσωπικό

Θανάσης Τσοπανάκης

Θανάσης Τσοπανάκης

 

 • Γενικός Διευθυντής
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Βασίλης Τσοπανάκης

 

 • Υπεύθυνος Παραγωγής & Σχεδιασμού
 • Μηχανικός – Ηλεκτρονικός

Δημήτρης Κοντοπίδης

 

 • Υπεύθυνος Πωλήσεων
 • Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελένη Κόκκιζα

 

 • Υπεύθυνη ISO και Αποθήκης

Ζέτα Μερμίγκη

 

 • Γραμματειακή Υποστήριξη

Πύρρος Τσοπανάκης

 

 • Τμήμα Αυτοματισμού
 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δημήτρης Τσοπανάκης

 

 • Υπεύθυνος Σχεδίασης
 • Μηχανικός Αυτοματισμού

Άγγελος Λέτσιος

 

 • Τεχνικός
 • Μηχανικός

Ιάσονας Τσοπανάκης

 

 • Τμήμα Marketing – Webadmin
 • Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων, Marketing

Γιώργος Μπρασοβεάν

 

 • Τεχνικός
 • Εργαλειομηχανές