Η ετικέτα ως μέρος της τυποποίησης και της διαφήμισης των προϊόντων