Διαχείριση Υλικών

Η METROTECH διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση πολλών στερεών και υγρών υλικών

  • Προσφέρει λύσεις σχεδιασμού, κατασκευής και εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού μικρών και μεσαίων μονάδων παραγωγής
  • Στην διακίνηση, το φιλτράρισμα, την ανάμιξη και την συσκευασία των υλικών αυτόνομα ή και σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες της