Εξοπλισμός Ζύγισης

Ηεταιρεία χρησιμοποιεί στα προϊόντα και τις κατασκευές της αλλά και προμηθεύει σε άλλους κατασκευαστές και τελικούς χρήστες εξοπλισμό ζύγισης:

  • Δυναμοκυψέλες και ηλεκτρονικούς ενδείκτες παρελκόμενα: supports δυναμοκυψελών,junction boxes, εκτυπωτές κλπ.
  • Παρέχει βασική τεχνική υποστήριξη για την μηχανολογική διάταξη και υψηλού επιπέδου υποστήριξη στους ενδείκτες βάρους.
  • Φροντίζει για την ύπαρξη ικανού stock δυναμοκυψελών για όλα τους τύπους που ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί στην ελληνική αγορά