Πλάστιγγες

  • Η εταιρεία μας κατασκευάζει τυποποιημένες ηλεκτρονικές πλάστιγγες.
  • Σχεδιάζει και κατασκευάζει πλάστιγγες για ειδικές χρήσεις.
  • Έχει εγκαταστήσει πολλές εκατοντάδες στην ελληνική αγορά, από την εποχή της μηχανικής ζύγισης.
Plastgal