Ταινιοζυγοί

 

Η METROTECH από την δεκαετία του ’80, ασχολήθηκε με την ζύγιση σε μεταφορικές ταινίες.

  • Εχει υλοποιήσει πολλές εφαρμογές σε μεταλλεία και λατομεία σε μεταφορικές ταινίες μεγάλου μήκους.
  • Πρώτη σχεδίασε (από το 1999), κατασκεύασε κι εγκατέστησε αυτόνομους ταινιοζυγούς ελαιοκάρπου, σε περίπου 500 ελαιοτριβεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Έχει υλοποιήσει εφαρμογές με λειτουργία ταινιοτροφοδότη (διατήρηση σταθερής παροχής της μεταφορικής ταινίας)
  • Δίκτυα ταινιοζυγών με σχετικό software διαχείρισης