Σχεδιασμός – Μελέτες

 

ΗMETROTECH, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα και μηχανές που κατασκευάζει, αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων σε θέματα Ζύγισης, Συσκευασίας και Αυτοματισμών.
Ημεγάλη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση των στελεχών της επιτρέπουν την εκπόνηση και πραγματοποίηση λειτουργικών  τεχνικών λύσεων.
Ο σχεδιασμός με τρισδιάστατο (3D) σχεδιαστικό πρόγραμμα, προσφέρει πολύ καλή εποπτεία της τεχνικής πρότασης και εξασφαλίζει πλήρη εναλλαξιμότητα για το κάθε ανταλλακτικό της κατασκευής στο μέλλον.