Τεχνική Υποστήριξη – Service

 Ηαποτελεσματική τεχνική υποστήριξη αποτελεί στρατηγική επιλογή της METROTECH και είναι ένα από τα πιο ισχυρά ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας.

ΗMETROTECH υποστηρίζει τις λύσεις που υλοποιεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με την άριστα καταρτισμένη ομάδα των τεχνικών της και το μεγάλο stock ανταλλακτικών που διατηρεί.